38 ऐसपैस अनुभव – राउंड द वर्ल्ड- एक विश्व वारी

पहिल्या महायुद्धाची रणधुमाळी चालू आहे. न्यूझीलंडहून आलेले तरुण उमदे सैनिक गॅलीपॉली किनाऱ्यावर उतरलेत. धडधडत्या बंदुकांना तोंड देत समोरच्या उंच टेकडीकडे धावत निघालेत. आजूबाजूला कोण पडतंय, ठार होतंय, व्हिवळतंय ह्याची पर्वा न करता एका मोठया पण न कळणाऱ्या ध्येयासाठी आपले प्राण पणाला लावून ते लढत आहेत. ‘ते-पापा’ संग्रहालयात गॅलीपॉली किनाऱ्याचा हा देखावा जणू जिवंत झाला होता. तुर्कस्थानच्या किनाऱ्यावर झालेल्या ह्या युद्धात न्यूझीलंडनं आपले सर्वात जास्त सैनिक गमावले. त्याचा गौरवशाली इतिहास मोठया आस्थेनं ‘ते-पापा’ मध्ये मांडला आहे. थ्रीडी मॉडेल्स, खऱ्या वाटणाऱ्या मोठमोठया पुतळ्यांमधून तिथली चित्तरकथा आपल्या समोर उलगडते तेव्हा त्या दुर्दैवी सैनिकांच्या अनुभवाशी आपण एकरूप होतो. स्क्वॉड्रन लीडर, नुकताच रणभूमीवर दाखल झालेला तरुण सैनिक, जखमींवर उपचार करणारी नर्स अशा आठ मोठया पुतळ्यांच्या माध्यमातून ही कथा पुढे सरकते. युद्भभूमीवरून सैनिकांनी केलेल्या फोन्सची रेकॉर्डिंग्स ऐकू येतात, त्या पुतळ्यांच्या अंगावरचा घाम, सुकलेलं रक्त, फाटलेला गणवेश, कुजत चाललेलं समोरचं अन्न, त्यावरच्या माशा असं सगळं दिसत राहातं आणि नकळत आपल्याला आत खेचून घेतं… जड मनानं तिथून बाहेर पडल्यावरही बराच वेळ आपण तिथंच रेंगाळत राहातो. ते-पापा मध्ये न्यूझीलंडचा भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक ठेवा जतन करून ठेवला आहे.

डार्सीनं ‘अजून राहा’ म्हणून सांगितलं. आमच्या हातात अजून एक दिवस आला. आम्ही तो दिवस असा सत्कारणी लावू लागलो. डार्सीच्या घरापासून चालण्याच्या अंतरावर तिनाकोरी रस्त्यावरून भटकत निघालो. मुंबईतली खोताची वाडी आठवली! तीच सुबक जुनी पण टवटवीत दिसणारी पारंपारिक वारसा जपणारी घरं, बाहेर लटकलेल्या फुलझाडांच्या कुंडया आणि छोटया छोटया गल्ल्या. फिरता फिरता अचानक एक विशेष घर दिसलं, विशेष अशासाठी की ह्याला एक भक्कम कुंपण होतं आणि रंग चक्क काळा होता. न्यूझीलंडचा मुख्य रंग काळा. इथल्या रग्बी, क्रिकेटचे संघ हाच रंग वापरतात. हा इतका देशभक्त कोण असावा की ज्यानं आपल्या घराचा रंगही काळा द्यावा ह्या आश्चर्यात पुढं सरकलो आणि फक्त पडायचेच बाकी राहिलो! बाजूला पाटीवर लिहिलं होतं, ‘प्रीमियर हाऊस’! सहज म्हणून आम्ही चक्क न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांच्या घराला जाऊन धडकलो होतो. कुतूहलानं त्या सिमेंट कुंपणावरून काही दिसतंय का म्हणून उडया मारून पाहिलं. म्हणलं असं करताना बघून आम्हाला हुसकवायला कुणीतरी येईल? आत काहीही हालचाल झाली नाही. इथे राहणारा एखादा नवरा आपल्या बायकोला उशीर का झाला सांगताना, ‘अगं सामान घेऊन येतच होतो, तेवढयात पीएम् भेटले रस्त्यात, चांगली मासळी आहेत का बाजारात विचारत होते, मग माझा ‘टयूना’ त्यांना दिला आणि मी परत गेलो आणायला’ असं सांगत असेल का ह्याच विचारात पुढे निघालो!

आम्ही एका वनस्पती उद्यानात पोहोचलो. न्यूझीलंडची सगळी वनसंपदा इथं एकवटली होती. तिनाकोरी टेकडीचा उतार धरून वृक्षराज, वेली, फुलझाडं, फळझाडं बहरली होती. आम्ही कॅमेरा सरसावला. त्या टेकडीच्या वर गेलं की मध्य वेलिंग्टन छान उठून दिसत होतं. आम्ही आदल्या दिवशी गेलो होतो तो किनारापण दिसला. वर यायला केबल कार, बस तर आहेतच पण खाली उतरत जायला पुण्यातल्या पर्वतीसारख्या ऐसपैस पायऱ्या आहेत. इतक्या ऐसपैस की केव्हा पायरी संपते आणि केव्हा शेजारच्या घराची बाग सुरु होते हे कळत नाही.

पायऱ्या उतरून तडक वेटा केव्हज् कडे चालायला लागलो. ह्या गुहा म्हणजे गुहा नाहीत तर पीटर जॅक्सन नावाच्या एका हरहुन्नरी कलाकाराचं कामाचं ठिकाण आहे. ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ ह्या जगप्रसिद्ध चित्रपटाचा दिग्दर्शक. ह्या चित्रपटाच्या प्रचंड यशामुळे जगाचं लक्ष न्यूझीलंडच्या सर्जक प्रतिभेकडे खेचलं गेलं. ‘लॉर्ड..’चे सगळे सेटस् ह्यानं जपून ठेवले आणि आता ते आपल्याला पाहता येतात. ग्राफिक्स वापरून कमालीच्या खरेपणानं चित्रपट दाखवायचा असेल तर किती प्रचंड कष्ट करावे लागतात हे वेटा केव्हज् पाहून लक्षात येतं. चित्रपटाची पूर्ण तयारी आणि प्रक्रिया इथे अगदी सविस्तरपणे पाहायला मिळते. अशा चित्रपटांच्या वेडयांसाठी ही एक पर्वणी. काही वेडे अगदी देवाकडे पाहतात तशा भक्तिभावानं गँडॉल्फच्या (चित्रपटातील पात्र) प्रतिकृतीकडे पाहताना आम्हाला दिसलेच!

वेलिंग्टनच्या लियाम किनाऱ्याकडे जायला मग बस पकडली. आम्ही ओरीएंट किनाऱ्याच्या बरोबर विरुद्ध दिशेला होतो. रस्त्यावर रहदारी होती पण किनारा ऐसपैस निवांत पडलेला. काही खडक आणि काही सीगल पक्षी. बाजूच्या टेकडीवर वेडीवाकडी घरं होती. जसजसं पुढं जाऊ तसं किनारा खडबडीत होत गेला. त्या तसल्या टोचणाऱ्या जमिनीवर दोन छोटी मुलं (एक मुलगा आणि एक मुलगी) आणि त्यांचा कुत्रा अगदी मनसोक्त खेळत होते. बेताबेतानं मुलं धावत होती. एका खडकावर चढून उतरत होती. मुलगी लहान होती. ती अडखळली की मोठा भाऊ तिला हात धरून वर घेऊन जायचा. असं बराच वेळ आम्ही त्यांना खेळताना पाहिलं. तेवढा वेळ मुलांची आई त्यांच्याकडे लक्ष देत शांतपणे वाचत बसली होती. उगीच, ‘अरे, तिकडं नको, नीट कर, इकडं ये असल्या सूचना नाही. आपल्याकडे हल्ली अती काळजीनं पालक मुलांना भित्रं करून सोडतात की काय असं वाटून जातं. इथं आम्हाला प्रकर्षानं मुलांना मोकळं सोडलेलं जाणवलं. त्यांची ती खेळतील, धडपडतील आणि बाहेर गेल्यावर स्वतःला कसं सांभाळायचं ते स्वतःच शिकतील. उगाच आगाऊ काळजीनं पालक त्यांच्या अनुभवात ‘व्यत्यय’ (बऱ्याच दिवसांनी शब्दाचा वापर झाला!) आणताना दिसले नाहीत. संध्याकाळ होत चालली तसं एखाददुसरा पळणारा इसम दिसला. बाकी सगळं शांत होतं. आपल्याकडचे गजबजलेले किनारे आठवून गेले. शहरात इतक्या शांततेत माणसं राहात असतील ह्यावर आमचा विश्वास बसेना!

आजही सडकून चाललो होतो. साधारण वीस किलोमीटर. बस पकडून तडक घरी निघालो. बसचा ड्रायव्हर आमच्याकडे बघत होता. भारतीय वाटला. आम्ही मुंबईहून आलोय म्हणल्यावर त्यानं चक्क, ‘मुंबईत कुठं?’ अशी मराठीतच सुरुवात केली! आम्ही स्वप्नातही ही कल्पना केली नव्हती. ‘हॉस्पिटॅलिटी’ क्षेत्रातलं प्रशिक्षण घेतलेला हा माणूस चालक म्हणून मानानं आणि आनंदानं इथं काम करत होता!

दुसऱ्या दिवशी भल्या सकाळी सायमन आम्हाला परत तिनाकोरी टेकडीवर घेऊन गेला. अंधारी आणि वाऱ्याची वेळ होती. लोक व्यायामाला आले होते. समोरचं सुंदर दृश्य उजळत सूर्य बंदरावर उगवला आणि आम्ही स्तब्ध पाहात राहिलो. इतके सूर्योदय पाहूनही प्रत्येक सूर्योदय इतका आकर्षक का वाटावा ह्याचं उत्तर वेलिंग्टनच्या त्या टेकडीवर शोधत राहिलो. जायची तयारी झाली होती. त्या दिवशी दुपारी डार्सीनं प्रवासासाठी डबा भरून भूकलाडू तहानलाडू दिले! कामावरून अर्धा दिवस रजा घेऊन ती फक्त आमच्यासाठी आली होती. सायमन आणि डार्सीचा निरोप घेऊन निघालो.

एका दिवसात माणूस किती अनुभवतो? अक्षरशः अगणित गोष्टी! त्याची संवेदना जागी असली की मन टिपकागदासारखं काम करत राहातं आणि दिवसाअखेरी तळाशी एक मोठ्ठं तळं साठतं अनुभवांचं! त्या तळ्यात डोकावून पाहिलं की असे साधे पण समृद्ध करणारे रंग चमकून जातात. त्यात इतिहास असतो, रस्ते असतात, किनारे असतात आणि सगळ्यात महत्वाचं; माणसं असतात. जगणारी, हसणारी, प्रेम करणारी ऐसपैस माणसं!

rtw@sandeepachetan.com
शब्दांकन : अभय अरुण इनामदार

Scroll to Top